Gooi en Eemlander 18 april 2018. Zonder draagvlak kan de luchtvaart in Nederland niet verder groeien, zo constateerde Schipholdirecteur Jos Nijhuis het 18 april treffend bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar is volgens bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik een onkreukbare milieueffectrapportage (mer) voor nodig. Het probleem is namelijk dat alle wet- en regelgeving, handhaving en discussies over de toekomst van de luchthaven moeten zijn gebaseerd op die mer. Zo lang die mer niet is vastgesteld, ligt alles stil en kan de inspectie bij overtredingen niet optreden. Hoe langer deze situatie duurt, hoe verder het vertrouwen in Schiphol daalt. 

Bezorgd

Bij Lelystad is de discussie over het rapport van de milieueffecten nog niet verstomd. Na vele aanpassingen blijven bewoners bezwaar houden. Dat gevaar dreigt ook bij het rapport over Schiphol, waar inmiddels al jaren aan wordt gewerkt. "De partijen die het rapport opstellen en moeten beoordelen liggen bij elkaar in bed. Ik ben uitermate bezorgd of het goed gaat verlopen. Als het rapport weer niet goed is, is dat een catastrofe’’, meent Van Ojik. Lees het volledige bericht 

Eerlijk-over-vliegen-23